Překlady a tlumočení - Mgr. Helena Šubrtová

Soudní tlumočník a překladatel. Překlady a tlumočení z a do anglického jazyka, korektury.

Pro zjištění ceny konkrétního tlumočení prosím pište na hsubrtova@seznam.cz

Ceník tlumočnických služeb

  1. Tlumočení dle náročnosti: 5500 - 8000 Kč / den.
  2. Překlady při akci do češtiny 390 - 500 Kč/NS
  3. Překlady při akci do angličtiny 430 - 500 Kč/NS

Nejsem plátcem DPH.

1 pracovní den = 8 hodin, včetně přestávek a přerušení. Každá další započatá přesčasová hodina je počítána jako celá, bez příplatku.

Minimální doba nasazení tlumočníka je:

  • v Praze - 1/2 dne, t.j. 4 hodiny
  • mimo Prahu - 1 den, t.j. 8 hodin

Podmínky:

  • u akcí konaných mimo Prahu hradí zákazník náklady na dopravu, ubytování a stravování tlumočníka (cestovní náhrady se řídí platnými předpisy ČR).
  • je-li akce stornována 1 den před zahájením, účtujeme 50% z ceny, je-li stornována v den konání nebo v den zahájení, je účtováno 100% ceny.
  • nebudou-li předem poskytnuty studijní materiály (sborníky, abstrakta,program akce, seznam řečníků, názvy a obsah referátů, při firemních dnech propagační materiály firem, apod.), je možno účtovat příplatek za ztížené pracovní podmínky ve výši 30%-50%.

Ceny, příplatky a ostatní podmínky jsou stanoveny v souladu s "Tarify za tlumočení a překlady JTP" (Jednota tlumočníků a překladatelů).

Datum aktualizace: 19. 2. 2008

Zpět na hlavní stránku